Thứ bảy, 24/10/2020 - 04:22|
Nhiệt liệt chào mừng các hoạt động kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2019

BẢN KIỂM ĐIỂM PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 2017

ĐẢNG BỘ XÃ VŨ CHẤN                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    CHI BỘ MẦM NON                     

                                                           Vũ Chấn, ngày 12 tháng 12 năm 2017

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2017

Họ và tên: Hoàng Thị Minh Huệ

Ngày tháng năm sinh: 27/03/1983

Chức vụ đảng: Phó bí thư chi bộ

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Phó hiệu trưởng

Đơn vị công tác: Trường Mầm non Vũ Chấn

Chi bộ: Mầm  non

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị

- Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Bản thân tôi luôn có ý thức, trách nhiệm và thái độ đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu  hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

- Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách đạo đức tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trong chi bộ. Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị. Luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh, giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

- Có tinh thần cầu thị, luôn lắng nghe, tiếp thu và sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế của bản thân. Luôn nêu cao tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm.

- Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Có tinh thần, trách nhiệm cao trong công tác quản lý chỉ đạo và điều hành các hoạt động chuyên môn của nhà trường, cũng như các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao cho.

- Triển khai đầy đủ và kịp thời các Chỉ thị, Nghị định, Nghị quyết của

Đảng cũng như Chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

       - Thực hiện  tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó, tích cực học hỏi đồng nghiệp, tham mưu với các cấp lãnh đạo cũng như chính quyền địa phương để làm tốt công tác quản lý chỉ đạo về chuyên môn cũng như các mặt khác của nhà trường.

       - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động trẻ ra lớp, đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên yên tâm công tác.

- Nhiệt tình giúp đỡ những đồng chí giáo viên còn yếu kém về mặt chuyên môn cũng như có những biện pháp để bồi dưỡng đội ngũ ngày càng vững vàng hơn về mặt chuyên môn.

- Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi và xóa mù chữ.

- Luôn có ý thức trong việc đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị.

4. Về tổ chức kỷ luật

- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, chấp hành sự phân công của tổ chức, có tinh thần gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, nơi cư trú, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ, giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

1. Khuyết điểm, hạn chế

- Bản thân đôi lúc còn chưa mạnh dạn trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đảng trong chi bộ.

2. Nguyên nhân

- Chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác đảng.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

         - Tuyệt đối chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

          - Tiếp tục đẩy mạnh và phát huy những ưu điểm của bản thân.

          - Tăng cường nghiên cứu các tài liệu, văn bản có liên quan cũng như tích cực học hỏi kinh nghiệm bạn bè, đồng nghiệp để có nhiều kinh nghiệm và tham gia đóng góp ý kiến cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn hơn nữa đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ cũng như trong công tác đảng.

          - Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống để ngày càng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

          - Bản thân cần mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quả lý, nhiệm vụ chính trị được giao.

         - Tiếp tục đấu tranh ngăn chạn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng

Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

                                                                                 Người tự kiểm điểm

                                                                                Hoàng Thị Minh Huệ

Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét đánh giá của chi ủy:

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

- Chi bộ phân loại chất lượng: ....................................................................................................................................................

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng: ..........................................................................................................

                                                                                       


Tác giả: Hoàng Huệ
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 10 : 438
Năm 2020 : 6.693